Home    

GLUGLU2000 GLUGLU2000 GLUGLU2000 GLUGLU MALTO MALTO

INDEX

 

- YOICHI   YOICHI 15 YO 45% NIKKA   - 111214 -

- MIYAGIKYO ( Sendai ) -   MIYAGIKYO 12 YO 45% NIKKA  - 111214 -

- TAKETSURU TAKETSURU 17 YO 43% NIKKA  - 111214 -

- CHICHIBU CHICHIBU Mizunara Wood Reserve 46% ICHIRO’S MALT  - 111214 -

- KARUIZAWA KARUIZAWA 1999/2012 48% Spirit of Asama  - 111214 -

- HANYU HANYU 15 yo 46% ICHIRO’S MALT - 111214 -

- YAMAZAKI - YAMAZAKI NAS 43.0 % - 140415 -

 

Tasting

                                      Come contattarci
                                    Per comunicazioni gluglu2000@tin.it        info@gluglu2000.it
                                   Webmaster: claudiocast@tin.it 
                                       Ultimo aggiornamento: 13 -02 - 2020

Google